PRACOWNIA PROJEKTOWA MALACHITPolaska

Architektura jest dialogiem człowieka z przestrzenią, jej tworzenie to wymiana myśli, idei i koncepcji. To synergia zespołu pozwala nam kształtować przestrzeń zaspokajając oczekiwania klientów, dlatego każda sugestia czy propozycja jest starannie rozważana i analizowana.

Architektura jest dialogiem człowieka z przestrzenią, jej tworzenie to wymiana myśli, idei i koncepcji. To synergia zespołu pozwala nam kształtować przestrzeń zaspokajając oczekiwania klientów, dlatego każda sugestia czy propozycja jest starannie rozważana i analizowana.

Nie ogranicza nas przeznaczenie, lokalizacja, czy złożoność projektu. Opracowujemy pełną inżynierską dokumentację projektową, lecz nigdy nie zaniedbujemy projektowania pozostałych składowych dzieła architektonicznego.

Projektowanie rozwiązań optymalnych pod względem funkcjonalnym, estetycznym, konstrukcyjnym i ekonomicznym nie jest dziełem przypadku, lecz jest rezultatem nieustannie zgłębianej przez nas wiedzy, zdobywania doświadczenia i poszerzania umiejętności.

Przyznajemy, że zdolność do osiągnięcia doskonałości w projektowaniu zależy od naszej prawości, wiedzy, wyobraźni, umiejętności, rzetelności, odpowiedzialności i pracy zespołowej, dlatego cenimy te wartości i staramy się tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i wsparcia.

Czujemy się zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów etyki i prawości. Poświęcamy się osiągnięciu najwyższego poziomu technicznego i naukowego, a za cel swoich usług stawiamy sobie poprawę i podnoszenie standardu życia ludzkiego.

„Projektowanie ukierunkowane na jakość” jest nieustannie przyświecającą nam dewizą.

Zespół Pracowni Projektowej Malachit

Nasze projektyNajlepsze z najlepszych