Program Moja Komenda – nowy wizerunek Policji

Wizualizacja nagrodzonego projektu Komendy Policji w programie Mój Komisariat, źródło: mojakomenda.pl

„Moja Komenda”, w skrócie nazwany Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, to wieloczęściowy duży projekt, stworzony wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Komendę Główną Policji. Program ma być zrealizowany w latach 2013-2015. Konkurs na projekt architektoniczny modelu komendy i komisariatu jest tylko jednym z elementów całego przedsięwzięcia.

„Po raz pierwszy w historii polskiej Policji podejmowane są kompleksowe działania, których kluczowymi elementami są badania społeczne oraz konkursy architektoniczny i graficzny. Program zakłada uzyskanie efektu spójności przeprowadzanych inwestycji. Skutkiem realizacji Programu będzie polepszenie obsługi obywateli i warunków pracy policjantów. (…) Premier Donald Tusk, w swoim wystąpieniu w Sejmie 12 października 2012 r., wskazał standaryzację komend powiatowych, miejskich, rejonowych i komisariatów na terenie całej Polski jako jeden z priorytetów rządu na najbliższe lata. Intencją działań podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest polepszenie warunków obsługi obywateli, a także stworzenie ujednoliconego standardu komend i komisariatów w tym zakresie”,

jak piszą pomysłodawcy. Główna nagroda w konkursie, jak w uzasadnieniu werdyktu jury przedstawia, została przyznana za:

„przedstawienie koncepcji spójnej, klarownej, umiarkowanej w środkach a jednocześnie atrakcyjnej. Proponowany modelowy wizerunek budynku Policji stanowi obietnicę zmiany jakościowej. Reprezentuje wysoką jakość architektury będąc w zgodzie z postulatami wynikającymi z badań społecznych. Symbolizuje solidność, a jednocześnie współczesną elegancję. Może być łatwo identyfikowany z jednostką policyjną. Obrazuje właściwe proporcje „otwarcie-zamknięcie” oraz harmonię „wnętrze – zewnętrze”.

Program jest odpowiedzią na problem, jaki dostrzegli pomysłodawcy przedsięwzięcia:

„Obecnie jednostki Policji nie posiadają jednolitego standardu pod względem rozwiązań architektonicznych i wyposażenia. Bardzo różny jest ich stan techniczny i status prawny. Część z nich objęta jest ochroną konserwatora zabytków, a w niektórych budynkach powierzchnia użytkowa jest nieadekwatna do aktualnych potrzeb. Istnieją też znaczące różnice pomiędzy infrastrukturą policyjną w różnych regionach kraju”.

Wymogi konkursowe dotyczyły między innymi tego, aby obiekt był prosty w budowie, oszczędny, prosty i klarowny. Co więcej, by wnosił zarówno pod względem estetycznym, jak i komfortem użytkowania. Na realizację zamierzonych planów przeznaczono budżet w wysokości 330 mln zł.

Więcej o Programie Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji można znaleźć na stronie internetowej

tuchola_komenda wizualizacjastandardyzacja komend87-16373skoczów
Tagi:
Skomentuj:
Loading Facebook Comments ...

Komentarze

0 komentarzy