XV edycja konkursu architektonicznego im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

Cel konkursu jest prosty i wszystkim zainteresowanym znany. Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach, zawierających właściwie cztery elementy:

  • Budownictwo społeczno-publiczne
  • Renowacja starego budownictwa i jego adaptacja na cele społeczne
  • Rewaloryzacja blokowisk i budynków mieszkalnych z wczesnych lat powojennych
  • Popularyzacja stosowania proekologicznych rozwiązań i materiałów, w tym budownictwa energooszczędnego i wykorzystującego alternatywne źródła energii

Adresatami konkursu są absolwenci z tytułem magistra kierunków architektonicznych i budowlanych, którzy nie ukończyli 40 roku życia. Warunkiem jest uzyskanie dyplomu nie wcześniej niż 31 stycznia 2005 roku. Kategoria dotycząca stosowania proekologicznych rozwiązań skierowana jest także do inżynierów kierunków budowlanych.

 W konkursie będą brane pod uwagę projekty indywidualne oraz te wykonane przez niezinstytucjonalizowane zespoły.

 Przewidziane nagrody to poza znacznym wyróżnieniem nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 grudnia 2014 roku, a zwycięzców poznamy w pierwszych tygodniach nowego roku.

Organizatorem konkursu jest Fundacja dla Polski, fundatorem nagród Archicorn oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

 Pełen regulamin konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie DdP.

Tagi:
Skomentuj:
Loading Facebook Comments ...

Komentarze

0 komentarzy