Architekt na budowie

Architekt na budowie

Praca architekta wcale nie kończy się wraz z zakończeniem wykonywania projektu budowli. Specjalista ten odpowiada nie tylko za pracę koncepcyjną, ale również nadzoruje wykonywanie prac budowlanych, sprawdzając, czy są prowadzone w odpowiedni sposób. By upewnić się, że budynek zostanie wzniesiony zgodnie z projektem, można powierzyć architektowi tzw. nadzór inwestorski. Dowiedz się więcej na ten temat.

Architekt a uprawnienia budowlane

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ukończenie odpowiednich studiów nie daje architektowi pełni uprawnień zawodowych. Ma on niezbędną wiedzę, by podjąć pracę w zawodzie i sporządzać projekty różnych obiektów, jednak każdy taki dokument wymaga podpisu specjalisty z odpowiednimi uprawnieniami i wpisanego na listę Izby Architektów. By otrzymać te uprawnienia, zwane w skrócie architektonicznymi, lecz w praktyce określane jako uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, należy odbyć stosowną praktykę zawodową (udokumentowaną i trwającą co najmniej 2 lata), a następnie zdać państwowy egzamin. Dopiero wtedy można świadczyć swoim nazwiskiem o prawidłowości wykonywanych projektów. Można też weryfikować dokumenty sporządzane przez inne osoby i potwierdzać swoim podpisem ich właściwe wykonanie. Architekt posiadający państwowe uprawnienia może też pełnić funkcję nadzorcze na budowie.

foto. CEphoto, Uwe Aranas

Rola architekta na placu budowy

Dzięki potwierdzonej wiedzy z zakresu budownictwa uprawniony architekt na bieżąco sprawdza kwestie związane z trzymaniem się założeń projektu, a także przestrzeganiem norm budowlanych. W razie wątpliwości ma prawo zarządzić przerwanie prac, by wyjaśnić i ewentualnie skorygować zaistniałą sytuację. Z uwagi a ten fakt jest on osobą stojącą wyżej w hierarchii niż kierownik budowy.

Architekt na budowie nie zawsze musi się jednak pojawić, nie jest to bowiem obowiązek wynikający z przepisów prawa. W przypadku budowy domów jednorodzinnych, szczególnie tych typowych, tworzonych na podstawie gotowych lub adaptowanych projektów, jego nadzór nie jest konieczny. Znacznie częściej architekci pojawiają się na placach budowy, na których powstają skomplikowane, rozległe konstrukcje. Dotyczy to więc przede wszystkim większości inwestycji komercyjnych. O tym, czy architekt pojawi się na budowie, decyduje zazwyczaj inwestor. To on zleca specjaliście przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego, czyli sprawdzenie, czy wszystkie prace przebiegają prawidłowo. Praca takiego nadzorcy zwykle obejmuje co najmniej kilka wizyt na placu i stały monitoring postępów prac.

Udostępnij wpis

Komentarze
Architectu moderuje komentarze do ułatwiania świadomej, merytorycznej, cywilnej rozmowy. Obraźliwe, bluźniercze, autopromocyjne, wprowadzające w błąd, niespójne lub nietypowe komentarze zostaną odrzucone. Moderatorzy pracują w godzinach pracy i akceptują tylko komentarze napisane w języku polskim.
comments powered by Disqus
Newsletter Architectu
Otrzymuj informację o nowych wpisach, produktach, wywiadach.